Alan Jackson

  • A+
所属分类:歌手大全

Alan Jackson

地区:美国

生日:1958-10-17(天秤座)

Alan Jackson

Alan Jackson是最著名的乡村音乐歌手,他完整的继承了80年代兴起的新传统主义演唱风格。1958年10月17日,Alan Jackson出生于美国佐治亚州的一个名叫Newnan的小镇。他最早的音乐历程是从教堂开始,在他很小的时候,他就开始在教堂唱歌,回到家中,也是歌兴难收。当他十几岁的时候,他就成为当地小有名气的乡村二重唱团体的一员。

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: